24 de maig: Com desmuntar les relacions de domini/càstig?

4t i últim acte del cicle de xerrades entorn el càstig i les institucions totalitàries

Avui, dimecres 24 de maig a les 19h de la tarda a la Facultat d'Educació de la Udl (Cappont) tindrem entre nosaltres a l'Enrique Martínez Reguera, pedagog, que ens parlarà dels centres de menors.

Lejos de los focos de la atención mediática, los niños de la calle de Melilla viven una realidad diaria llena de abusos e injusticias. Son niños y adolescentes, en su mayoría de origen marroquí, que migraron solos, y que, una vez en Melilla, huyen o son expulsados del sistema de protección de menores. Sobreviviendo en la calle esperan la oportunidad para colarse, desde el puerto, en alguno de los barcos que zarpan casi a diario hacia la Península //FOTO: Robert Bonet

Dice Enrique Martínez Reguera que la esencia de la pedagogía es la complicidad, "pero hubo un momento en que los educadores se convirtieron en funcionarios y los niños sintieron que se habían quedado sin cómplices". 
Desde los inicios de su carrera, el pedagogo, filósofo, psicólogo y escritor tomó partido "incondicionalmente" por los menores solos, "los niños a los que no quería nadie". 
De 60 años dedicados a la educación, 45 los pasó con ellos: en el barrio madrileño de La Celsa, el gran arrabal chabolista de Madrid en los 70, convertido después en el mercado de la heroína, también para esos niños que a menudo enterró.
Luego se posicionó contra la criminalización de todos esos menores que él acogía en su casa, cuando la asistencia social, dice, "dejó de ser un servicio para convertirse en un agente de control". Según el experto, muchas ONG pasaron a ser fundaciones, que finalmente mutaron a empresas, y hoy, asegura, estamos en la fase de la "pobreza rentable": "Nuestros niños pobres son una de las fuentes de ingresos más importantes del país". 
Durante su estancia en la ciudad autónoma, Martínez Reguera se declara abrumado por lo que ha visto y oído de los niños de la calle de la ciudad: "Se ha desregulado la vida de estos pequeños ciudadanos hasta convertirlos en alimañas. Para que lleguemos a una situación así con niños de 11 años, ¿qué relación hemos creado?", se pregunta. "La solución tiene que ser coherente con la naturaleza del problema. La pedagogía bajo un sistema de miedo es imposible", concluye.

18 de maig: Per què existeixen les presons?


III Acte del cicle de xerrades entorn el càstig i les institucions totalitàries

Aquest dijous,  18 de maig de 2017 a les 19h a la Facultat d'Educació de la Udl (Cappont) es realitzarà la xerrada "Per què existeixen les presons?" a càrrec de l'advocada Ana Sebastián (Saragossa) i el sociòleg César Manzano (Euskadi).3 de maig: Psiquiatria amb Radio Nikosia

Inici del cicle de xerrades entorn el castig i les institucions totalitàries

Primera xerrada, dimecres 3 de maig a les 19h a la Facultat de medicina, a càrrec del col·lectiu i associació sociocultural de Barcelona: Radio Nikosia.

Aquest col·lectiu ens introduirà en el món de la psiquiatria en una xerrada anomenada "Mirades laterals sobre la bogeria". Faran referència a certs elements de l'antipsiquiatria, que plantejaven grans personatges com Laing o Cooper en les seves tesis. I a més exposaran el seu projecte i treball comú com a grup de persones diagnosticades amb problemes de salut mental, que s'ajunten amb un mateix objectiu i amb una mateixa energia per crear en col·lectiu: alternatives, treball horitzontal, diàleg i contra-estigmatització de les persones amb 'trastorns psiquiatrics' dins la societat actual...Col·lectiu de Nadie

Som un grup de gent que per diversos motius tenim interès a investigar, des d’una perspectiva crítica, les polítiques i l’acció social entorn del col·lectiu del menor, ja sigui perquè treballem amb infants o adolescents o simplement per motivació.
Actualment, ens reunim amb l’objectiu de construir un espai d’estudi, on generem coneixement amb  les aportacions que cada una aporta. A partir del material (textos, tesis, articles, llibres) que ens dividim i després ho posem en comú a través de debats o reflexions comunes. Al mateix temps, estem dissenyant unes Jornades entorn d’aquesta temàtica. Ja que creiem que és la millor manera d’aprofundir en el tema. A partir d’aquestes, pretenem reflexionar i crear coneixement sobre aspectes com la psiquiatrització dels infants i d’adolescents, la criminalització de la pobresa, l’educació basada en mètodes correctius per a aconseguir un determinat model de persones, el sistema de justícia juvenil i de protecció a la infància.
El nostre objectiu és fer visibles aspectes crítics del tracte als menors per part de les Institucions educatives i socials, i dels sistemes jurídic, educatiu i de protecció del menor, per tal que totes i tots siguem  més conscients d’aquesta realitat, especialment les persones que treballen com educadors/es amb infants i adolescents. A més, volem aportar alternatives i/o propostes d’intervenció que trenquin amb la lògica establerta.
Busquem gent que estigui interessat/da en participar en el grup d’estudi i organitzar les Jornades amb nosaltres, que tingui les mateixes inquietuds per fer palesa aquesta realitat que és amagada per les grans institucions, pels mitjans de comunicació o pel sistema universitari…
 Clica aquí per accedir al seu blog.

EL PERQUÈ D'AQUEST CICLE: MANIFEST


Des de fa anys, a Lleida, hi ha hagut interès en profunditzar entorn la idea de la presó com a model de càstig i en tot allò que la sustenta tan físicament com socialment. Ara ens trobem en un punt de reactivació d'aquesta lluita anticarcerària i volem endinsar-nos de ple, a través d'un cicle de xerrades, en el fons del càstig i les institucions totalitàries. Tenim la necessitat de tractar-ho, ja que l'Estat utilitza aquesta eina, directa o indirectament, per fer un control sobre la societat i així mantenir aquest ordre establert; justificant la seva aplicació amb fal·làcies com: “el càstig sempre ha existit” i/o “ és l'única forma de resoldre els conflictes de la societat”.

Aquest cicle de xerrades es realitzarà a la Univeristat de Lleida en les facultats de Dret, Educació, Medicina i Lletres, amb varis ponents, que des de diferents perspectives i òptiques qüestionaran les institucions totalitàries. Institucions encarregades de gestionar/aplicar el càstig a aquelles persones que no s'encasellen en la normativa patriarcal i d'aquelles que s'atreveixen a transgredir les lleis encarregades de retenir les persones en les estructures de desigualtat imposades pel capitalisme.

La vida de les persones es divideix en etapes amb l'objectiu de perpetuar una cadena de producció de persones sotmeses i controlades per si mateixes, per mantenir un sistema basat en els interessos econòmics. Des de que naixem als hospitals, la família t'influencia amb normes culturals i probablement t'inculquin una religió; l'escola s'encarregarà de corregir comportaments i d'introduir-te dins horaris laborals de 8h; al treball hauràs de complir els requisits de producció i rendiment; i, finalment, quan ets gran l'individualisme social i familiar et portarà a un geriàtric on altre cop serà la institució qui decideixi per tu.

En totes aquestes institucions, que hem anomenat, ja sigui d'una manera directa o indirecta, més concreta o més subliminal el càstig serà l'eina utilitzada per despersonalitzar als individus i modelar comportaments amb la finalitat de mantenir unes estructures socioeconòmiques basades en uns valors autoritaris i competitius.

Per altre costat l'existència de les presons, CIEs, centres de menors i centres psiquiàtrics serveixen per castigar totes aquelles persones considerades delinqüents i perilloses pel bon funcionament d'aquest sistema social. Aquestes institucions són necessàries per estendre la por a no transgredir les lleis imposades per la classe política i benestant, i així gaudir dels seus privilegis en pau.

Us convidem a participar i endinsar-vos en aquest interessant cicle de xerrades fora de les bases universitàries creades per mantenir l'estructura socioeconòmica i així prendre consciència de la realitat en que ens fan viure. Compartint experiències d'altres maneres de funcionar i de viure, al marge de l'imposat.


Cesar Manzano BilbaoDoctor en Sociología, Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la Universidad del País Vasco, adscrito a la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Álava. En el ámbito de la investigación y la docencia, es especialista entre otros en las áreas de sociología urbana, metodología de investigación social, sociología del derecho y del delito, sociología de las migraciones, política social y sociología del conflicto familiar.
 
 Miembro de "SALHAKETA que en euskera que quiere decir DENUNCIA". Apoyo y reivindicación de la dignidad de todas las personas detenidas, presas, ex presas y de sus familiares, que denuncia las condiciones de vida en las cárceles.
 
Pretende la desaparición de las cárceles ya que la pena privativa de libertad es un castigo inhumano, incapaz de conseguir el objetivo resocializador.

Col·lectiu Cassandra

     
       Col·lectiu de suport mutu de dones preses i expreses que a traves de les seves vivencies dins les presons desmontaran la idea de la preso com una institució de reinserció i reeducació explicaran i argumentaran les especificitatsde gènere dins els centres penitenciaris i proposaran la creació de xarxes alternatives a les institucionals per afrontar el castig i la repressió.


COLECTIVO C.A.M.P.A (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón)


https://campazgz.files.wordpress.com/2015/03/campaweb.png

Nace de la necesidad de intervenir sobre nuestra realidad política y social. Somos un grupo de mujeres que decidimos crear el Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón para visibilizar y señalar lo que, entendemos, es una doble estigmatización: las mujeres presas. Creemos que en la cárcel existen múltiples segmentaciones, como la de clase y raza, pero también de género. Las mujeres como colectivo social se enfrentan a unas determinadas discriminaciones que los hombres no padecen y que deben ser señaladas para poder intervenir sobre ellas y dar respuesta a unas necesidades que están mucho más invisibilizadas y abandonadas, tanto por la institución como por la estructura social. Por ello pensamos que la crítica desde la perspectiva de género alumbra un foco de discriminación poroso que afecta a todos los ámbitos de la estructura sociopolítica y queremos que esto se vea reflejado en nuestra lucha dentro del campo penitenciario. Además, apostamos por otros modos de dar respuesta a los conflictos sociales que no pasan por el sistema carcelario que convierte a las personas en enemigas y nos hace asumir roles de vigilancia y castigo, es por ello que trabajamos en la construcción de alternativas a la cárcel. En este sentido nos articulamos desde una perspectiva feminista y abolicionista.


Nuestro objetivo es intervenir y transformar la realidad penitenciaria denunciando y sensibilizando sobre las condiciones de vida en las cárceles y acompañando a las presas, ex-presas y sus allegados/as en el proceso dentro y fuera de la cárcel. También queremos poner de relieve el problema de la excarcelación con la consecuente exclusión social y precarización de la existencia a la que están sometidas estas personas. Asimismo ofrecemos una asesoría afectivo-sexual a cargo del colectivo TOWANDA para personas transexuales y lesbianas. Nuestra idea es crear una red de comunicación, apoyo social y confianza que dé el primer paso para acabar con el aislamiento carcelario y con la situación de indefensión de las mujeres presas.

Creemos que el problema de la cárcel es un problema de todos y todas. Una no puede enfrentarse a la cárcel sola y queremos ejercer nuestra responsabilidad creando lazos de solidaridad, puentes y espacios de comunidad entorno a esta problemática. Por eso esperamos que contactéis con nosotras: tenemos un correo electrónico de contacto campazgz@gmail.com  y un blog donde vamos publicando las actividades que realizamos: https://campazgz.wordpress.com/.


(AUDIO) LA FUNCIÓN POLÍTICO-SOCIAL DEL SECUESTRO INSTITUCIONALA finales de 1975, las cárceles españolas “guardaban” a 8.440 personas presas. Treinta y cinco años después, ese número se había multiplicado por nueve –sobre 77.000 en mayo de 2010. El endurecimiento de las normas penales y el alargamiento de la privación de libertad han sido las causas principales de ese incremento del secuestro institucional pero no las únicas ni las primeras. La burbuja penal española debe interpretarse como parte y producto de una dinámica civilizatoria (económica, política, cultural…) que exige la toma en consideración de una multiplicidad de factores entre los que no figura la simple variación de las tasas de delito. En términos cuantitativos, esos índices nunca han podido explicar los aumentos de la esfera punitiva desde una supuesta correlación entre crimen y castigo, paradoja que sustenta una de las más básicas premisas de esta tesis: “la inutilidad de cualquier aproximación al funcionamiento del sistema penal desde su única descripción normativa”.

Fanzine colectivo de Nadie

Aquí us deixem amb el fanzine que van crear les companyes del col·lectiu de Nadie arrel de les jornades sobre maltracte institucional en la infància i l'adolescència - Documentant la crítica i la reflexió. Esperem que sigui del vostre interès!

Aquí os dejamos el fanzine que crearon las compañeras del colectivo Nadie a raíz de las jornadas sobre maltrato institucional en la infancia i la adolescencia - Documentando la crítica y la reflexión. Esperamos que sea de vuestro interés!DESCARREGA'L AQUÍ

Vídeos Radio Nikosia

¿Qué es Radio Nikosia?
Los componentes de Radio Nikosia (programa que se emite desde la radio libre de Barcelona, Radio Contrabanda) nos hablan de resistencia y explican su proyecto. Resistencia a la estigmatización de las enfermedades mentales.


 

ASOCIACIÓN RADIO NIKOSIA
El miércoles día 3 de Mayo de 2017, compartiremos espacio con este fascinante colectivo de Barcelona que vendrá a la Facultad de Medicina de Lleida a hacer una ponencia en el marco de las charlas sobre castigo y instituciones totalitarias.

La Asociación nace con la voluntad de desarrollar procesos de elaboración colectiva, de apoyo, promoción de la autonomía y de acompañamiento a la vida cotidiana para personas con problemas de salud mental. Al mismo tiempo es una entidad que trabaja en la creación de nuevos espacios de socialización e inclusión social desde donde trabajar por la de-construcción del estigma. Entre sus socios figuran fundamentalmente personas con experiencias en el ámbito de la salud mental. Es una entidad multidisciplinar que busca trabajar la salud desde ámbitos comunitarios y culturales a partir de prácticas y dinámicas de participación permanente en la comunidad. Sus objetivos principales se centran en la necesidad de generar instancias para la re-socialización, el restablecimiento de las redes sociales de las personas afectadas, así como la recuperación de un rol activo, con sentido, dentro de la comunidad y sus dinámicas. Hablamos de la generación colectiva y compartida de herramientas y dispositivos de contención afectiva y anímica que faciliten un mejor estar a la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la tarea se centra en una labor conjunta para, con y hacia la sociedad, ante la necesidad de la de-construcción del estigma en tanto que generador de un tipo de sufrimiento social. 

Si bien Radio Nikosia como experiencia funciona desde el año 2003, es en el 2008 que se constituye como Asociación Sociocultural sin ánimo de lucro. En estos últimos 8 años se ha transformado en una asociación de referencia en el ámbito de la inclusión social activa y el empoderamiento a través de instrumentos como son la cultura, las artes y la comunicación. Es una entidad de funcionamiento horizontal y complementario entre profesionales y personas afectadas de problemas de salud mental.


Es una asociación que trabaja poniendo  énfasis en las actuaciones locales, en la construcción de redes de proximidad y contacto entre las personas con problemas de salud mental y la ciudadanía. Esta integración, desde Nikosia, no se considera como una cuestión pasiva o asistencial, sino que son las propias personas diagnosticadas quienes proponen, trabajan y desarrollan proyectos para su integración y la de otros colectivos desfavorecidos de manera activa y responsable. La integración tiene que ser participativa, activa y resultado del encuentro en simetría entre personas.

La Asociación Socio Cultural Radio Nikosia es una institución que trabaja en red con otras entidades del mundo de la salud mental y fundamentalmente de la cultura y la comunicación. A través de sus proyectos fomenta la participación ciudadana y el asociacionismo. La base la constituyen las propias personas afectadas, diagnosticadas de problemas de salud mental, que son, a partir de un trabajo voluntario, quienes proponen, definen y tiran adelante las diferentes dimensiones de funcionamiento de los dispositivos. La Asociación Nikosia es fundamentalmente una entidad de participación horizontal con una clara incidencia social. Es una entidad sin ánimo de lucro que nació como consecuencia del mismo empoderamiento de las personas participantes dentro del dispositivo de Radio Nikosia como una manera de responsabilizarse , social y activamente,  a la hora de tener la iniciativa. Su Junta Directiva está formada íntegramente por personas con problemas de salud mental.

 Es una de las primeras emisoras realizadas por personas que han sido diagnosticadas de problemas de salud mental. Es una experiencia que intenta una mirada lateral sobre la locura y busca vías alternativas -y alterativas- en el área para de-construir el estigma. Nikosia es un umbral, una plaza íntima, un nuevo territorio de escucha y participación social para y con personas afectadas. Su base es la utilización de la radio -y otros medios de comunicación- como medios de expresión, intervención y visibilización social, pero a la vez explora otras vías como la del arte, la poesía, la literatura en general en tanto formas de “decir” y actuar socialmente.

Radio Nikosia son más de 70 personas que se reúnen para darle forma a ese intento de hablar de la locura desde la voz que la sufre, para soltarse a esa posibilidad de hacer un tipo de política de subsuelo, cierta militancia desde el margen que, en definitiva, aquí se reinventa como un tipo de catarsis que abre nuevas puertas. Radio Nikosia increpa a la locura, la cuestiona, se refugia en ella, la expulsa, la redefine, la ubica en el lugar de lo normal, la abraza, convive con ella y sus vaivenes; la padece. Es una emisora transversal realizada por personas que buscan comunicar y comunicarse como una estrategia en pos de de-construir las bases del propio sufrimiento. La experiencia es coordinada por la Asociación Socio-Cultural Radio Nikosia.